Projekt

I det nuværende økonomiske klima I EU viser forskning at der er kritisk behov for for at reagere kreativt med faglig uddannelse og træning og efterfølgende efteruddannelse. Ved at anvende og integrere innovativt indhold og resultater fra LLP projektet, i-Campus, det nærværende projektforslag, ST-ART APP, er målet at udvikle færdigheder og fremme entrepreneurskab ved at skabe forbindelse mellem faglig uddannelse, uddannelse og arbejdsmarked ved samarbejde mellem transnationale partnere (offentlige og private faglige uddannelses institutter, SMEs og organisationer fonde som er aktive inden for området ”støtte til entrepreneurskab”) inden for den kreative virksomheds sektor og kulturel arv.

Det var generelt accepteret at den succesfulde promovering af tvær-curriculum kernekompetencer, tværgående færdigheder og holdninger, kræver en anderledes, ikke-traditionel pædagogisk approach og justeringer i skoleorganisering og management kultur. Gennem kvalitative samarbejdskompetencer hos konsortiets partnere fra 7 EU-lande (Italien, Grækenland, Skotland, Danmark, Ungarn, Portugal og Kroatien) blev projektets mål formuleret , at man ville tilbyde målgrupperne, unge og entrepreneurs som ønsker at starte virksomhed i en kreativ og kulturel ramme og arv. værktøjer som vil sætte dem i stand til at starte op og fortsætte med ”going cocern” iondne for området. De direkte modtagergrupper vil have behov for tværfaglige kompetencer og færdigheder, så som kritisk tænkning, kreativitet, initiativlyst, problemløsning, risiko villighed, beslutningstagning og konstruktiv styring af egne følelser.

Projektet give organisationer involveret i faglig uddannelse mulighed for at arbejde sammen med partnere på tværs af de europæiske lande, viden dele om ”best praksis” (fokus grupper) og forøge deres ekspertise (Round Table og analyse). Ved at deltage som aktiv partner i planlægningsaktiviteterne vil partnerne først blive bedt om at analysere målgruppens behov, og dermed hvordan det innovative indhold i i-Campus kan blive tilpasset målgruppen. Partnerne vil diskutere resultatet ved ”Round Table” og vil sammen finde ud af, hvordan man skal støtte målgruppen med brugervenlig kernefærdigheder. Med denne handling intenderer vi at levere overførbare VET færdigheder (via en ON-LINE platform på WEB 2.0 - Mobil applikation til IOS og Android) med det mål at udvikle kompetencer, beskæftigelse og muligheder som entrepreneur i kreative virksomheder og den kulturelle sektor på tværs i EU. Værktøjerne bliver testet i en workshop og i de deltagende partnerlande.

For at skabe bevidsthed om resultatet, planlægges en række udbredelses og synligheds aktiviteter (7 nationale seminarer og en fælles ”Final Open day”).

På lang sigt forventer vi at projektet kan styrke entrepreneurskabskulturen i en voksende internationalserings forståelse for udbyderne af faglig uddannelse og træning (VET), udvikle et effektivt eksempel på et interaktiv og didaktisk værktøj for brugere og VET-undervisere.

Logo-euLogo-LeonardoProgetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation


This project has been funded with the support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

JoomShaper