Project

Az EU jelenlegi gazdasági helyzetében a kutatások azt mutatják, hogy kritikus igény merült fel a szakképzésekre és képzési előírásokra történő kreatív kínálat összeállítására.
Az LLP Projekt, I-CAMPUS és a jelenlegi ST-ART APP projekt javaslat innovatív tartalmának és eredményeinek adaptálásával és beépítésével az a cél, hogy kifejlesszük és erősítsük az önfoglalkoztatás képességeit a szakképzés, az oktatás és a munkaerő piac közötti kapcsolatteremtéssel, nemzetközi partnerekkel együttműködve, úgymint állami és magán szakképző intézmények, KKV-k és szervezetek, valamint az önfoglalkoztatást aktívan támogató alapítványok a kreatív vállalkozások, kulturális értékek és örökségek területén.

Általánosan elfogadott, hogy szükségessé vált a tantárgyközi kulcskompetenciák, a transzverzális készségek és hozzáállás sikeres előmozdítása; egy új, nem hagyományos pedagógiai szemlélet és a változások az iskola szervezetében és irányítási kultúrájában.
A magas színvonalú, 7 EU országból származó (Olaszország, Görögország, Anglia, Dánia, Magyarország, Portugália, Horvátország) konzorciumi partnerséggel a projekt célja az, hogy támogassa a célcsoportokat: a fiatalokat és vállalkozókat, akik kreatív megközelítéssel kívánnak részt venni a kreatív vállalkozásokban, a kulturális értékek és örökségek szektorában; olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszi számukra, hogy üzletet indítsanak és tartsanak fenn a kreatív vállalkozások, kulturális értékek és örökség területén. A közvetlen kedvezményezettek olyan transzverzális képességek és készségek szereznek meg, mint például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal és az érzelmek konstruktív kezelése.

A projekt lehetővé teszi, hogy a szakképesítési szektorban működő szervezetek együtt dolgozhassanak európai partnerekkel: eszmecserék a jó gyakorlatokról, fókuszcsoportok és a munkatársak szakértelmének növelése (kerekasztal és elemzés). A tervezett tevékenységek aktív részvételt igényelnek: A partnerek először elemzik a célcsoport igényeit és ezáltal azt, hogy milyen módon lehetséges alkalmazni az I- CAMPUS innovatív tartalmát az adott célcsoport igényeihez. A partnerek megvitatják az eredményeket a kerekasztal megbeszélésen és együtt dolgoznak az új támogatás létrahozásában, hogy a kulcskompetenciákat felhasználóbarát módon jelenítsék meg. A projekt lefutásával egy átadható szakképesítési módszer csomagot kívánunk nyújtani (ON-LINE PLATFORM, szociális és WEB 2.0 - mobil alkalmazás iOSra és Androidra), azzal a céllal, hogy kifejlessze a vállalkozási kapacitást, a munkavállalói esélyeket és lehetőségeket a kreatív vállalatoknál és a kulturális ágazatban Európa- szerte. Az eszközöket műhelyben fogják tesztelni és a partnerországokban kísérletezik ki.

Annak érdekében, hogy a felhívjuk a figyelmet az elért eredményekre, egy sor disszeminációs és megjelenítési tevékenységet terveztünk (7 Nemzeti szeminárium és a végső Nyílt nap).

A projekt hosszú távú hatása, hogy elősegítse az önálló foglalkoztathatóságot kultúráját, egyúttal növelje a szakképzési szolgáltatók nemzetközi terét, kifejlessze az interaktív és hatékony oktatási eszköz igazi példányát közvetetten a kedvezményezetteknek, a szakképzési oktatóknak.

Logo-euLogo-LeonardoProgetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation


This project has been funded with the support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

JoomShaper