St-Art app

Interactive learning space for developing

entrepreneurial skills in cultural assets and heritage

 

Aims and Objectives_HR

SAŽETAK:

Trenutno istraživanju gospodarske klime u EU ukazuje na kritičnu potrebu za kreativan trening za strukovno obrazovanje i povećanje stučnosti. Kroz adaptaciju i integraciju inovativnih sadržaja i rezultata projekta za cjeloživotno učenje, I-kampus, ovaj prijedlog projekta, ST-art APP, ima za cilj razviti vještine i poboljšati zapošljivost samo stvaranjem veze između strukovnog obrazovanja, obrazovanja i tržišta rada koje rade s transnacionalnim partnerima (javni i privatni strukovni trening instituti, mala i srednja poduzeća i organizacije i fondacije aktivne u podršci za vlastito zapošljivanje) u sektoru kreativnog poduzetništva i kulturnih dobara i baštine.

 
To je općenito prihvatljivo da uspješna promocija kros-kurikularnih ključnih kompetencija, transverzalnih vještina i stavova zahtijeva drugačiji, ne-tradicionalni pedagoški pristup i promjene u organizaciji i upravljanju škola kulture.Zahvaljujući visokoj kvaliteti konzorcija sastavljenog od strane partnera iz 6 zemalja EU-a (IT, EL, Velika Britanija, DK, HU, PT) i Hrvatska, projekt ima za cilj pružiti ciljnim skupinama, mladima i poduzetnicima koji žele pristupiti poslovanje u kreativnom poduzetništvu i kulturnim dobrima i  alate koji će im dopustiti da se pokrenu i nastave svoje poslovne aktivnosti u sektoru kreativnog poduzetništva i kulturnih dobara i baštine. Izravni korisnici će steći transverzalne sposobnosti i vještine, kao što su kritičko razmišljanje, kreativnost, smisao za inicijativu, rješavanje problema, procjenu rizika, odlučivanje i konstruktivno upravljanje osjećajima.


Projekt će omogućiti organizacijama sektora strukovnog obrazovanja rad s partnerima iz cijele Europe, razmjenu najbolje prakse (fokus grupe), i povećati stručnost osoblja (okrugli stol i analiza). U aktivnom sudjelovanju u planiranim aktivnostima, partnerima će biti zatraženo da prvo analiziraju potrebe ciljanih skupina i stoga na koji način inovativni sadržaji kampusa I dalje mogu biti prilagođeni potrebama ciljnih skupini. Partneri će raspravljati rezultate na Okruglom stolu i zajedno će raditi na stvaranju nove potpore za  korisnički skup ključnih vještina. Pokretanjem ove akcije namjeravamo predati prenosive strukovne vještine (on-line platformu socijalne i Web 2.0 - mobilnu aplikaciju za iOS i Android), s ciljem izgradnje kapaciteta, zapošljivost i mogućnosti u poduzetništvu u kreativnim poduzetništvu i kulturnom sektoru za sve diljem EU. Alati će biti ispitani u radionici i eksperimentirao u zemljama partnerima.

Kako bi se stvorila svijest o postignutim rezultatima, niz promotivnih aktivnosti će se planirati (7 Nacionalnih seminara i otvoreni dan).

Dugoročni učinak ovog projekta je promicanje samo-zapošljivosti u kulturi, povećanje u međuvremenu internacionalizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i njihovo osposobljavanje, razvijanje pravih primjera didaktičkog intereaktivnih i učinkovitih alata za neizravne korisnike, treninzi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.


Ciljevi:

ST-ART APP ima za cilj razviti vještine i poboljšati zapošljivost samo stvaranjem veze između strukovnog obrazovanja, obrazovanja i tržišta rada u sektoru kulturnih dobara i kulturne baštine kroz rad s transnacionalnim partnerima.Projekt se, posebice namjerava baviti Europskim prioritetom "promicanje stjecanja ključnih kompetencija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (prioritet LEO-Tralnno -9): Projekt ima za cilj definirati specifične didaktičke alate i metodologije za podršku korisnicima u treningu i daljnje aktivnosti osposobljavanja stjecanje i primjena znanja, vještina i kvalifikacija kako bi se olakšao osobni razvoj, zapošljivost i sudjelovanje na europskom tržištu rada. Naš projekt će podržati bliske veze radnog života kako bi strukovno obrazovanje i osposobljavanje bili više usklađeni s potrebama tržišta rada i podržali inkluzivan rast.

Cilj projekta je poboljšati sektorsku identifikaciju (kulturno i kreativno poduzetništvo) i predviđanje vještina i kompetencija potreba i njihovu integraciju u pružanju strukovnog obrazovanja.
Tableti, smartphone, i sve ostale posljednje generacije mobitel alata sada su poznati i masovno se koriste; ovi alati će potom s tehnološkim proizvodima otvoriti zanimljiv scenarij u multimedijalnom prostoru.Prednost tih proizvoda je biti prijenosiv, multimedijski i otvoren za e-knjige svijeta.

Novi multimedijalni alati će učiniti atraktivnim stjecanje ključnih kompetencija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje se odnose na samo-zapošljavanja u kreativnim poduzetništvu među mladima i ljudima zainteresirani za formiranje kulturne i kreativne tvrtke.

Kroz projekt ćemo pridonijeti:

- Razvoju zajednice kao naprednog društva temeljenog na znanju.
- Poboljšanju kvalitete i povećanju obima suradnje između organizacija koje pružaju mogućnosti učenja, kulturna i kreativna poduzeća, socijalnih partnera i drugih relevantnih tijela diljem Europe (IT, EL, PT, HU, KR, Velikoj Britaniji, DK).
- Osnažiti privlačnost strukovnog obrazovanja u području razvoja poduzetništva u oblasti kulturnih dobara i kreativnih industrija, razvoju inovativnih praksi u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja onih drugih osim na tercijarnoj razini, te njihov prijenos iz jedne u drugu zemju.

Štoviše ST-ART APP namjerava pristupiti sljedećem europskom prioriteti: poticanje suradnje strukovnog obrazovanja u svijeta rada.

Logo-euLogo-LeonardoProgetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation


This project has been funded with the support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

JoomShaper